Anna Rutz
ANNA RUTZ
Anna arbetar ofta med bruksföremål och arkitektoniska former där materialet och dess yta och struktur tillåts spela en stor roll för uttrycket. Inspirationen kommer ofta från detaljer i arkitektur.

Bruksföremålen är gjutna i stengods och porslin i mindre serier och de är enkla och funktionella med en närhet till materialet. Godsets yta bearbetas ofta efter gjutning så att varje föremål blir unikt men med en gemensam form.