Anna arbetar ofta med bruksföremål och arkitektoniska former där materialet och dess yta och struktur tillåts spela en stor roll för uttrycket. Inspirationen kommer ofta från detaljer i arkitektur. Bruksföremålen är gjutna i stengods och porslin i mindre serier och de är enkla och funktionella med en närhet till materialet. Godsets yta bearbetas ofta efter gjutning så att varje föremål blir unikt men med en gemensam form.

I sin senaste utställning har Anna tagit bruksförmålen ett steg längre och börjat experimentera med former som har sin utgångspunkt i bruksförmålen, men som är konstföremål. Fascinationen för yta och form finns fortsatt med, men nu kompletterad med intrikata mönster som spänner över föremålen.

Utställningens titel Tessellation betyder utfyllnad av plan med geometriska figurer utan överlappningar eller mellanrum. Utställningen är uppbyggd kring ett antal grundformer som kvadraten, klotet och cirkeln. Grundformerna har sedan varit utgångspunkten för ett experimenterande med både symmetriska mönster (Tessellerade mönster) och olika ytor. ”De här mönstren har fascinerat mig en längre tid och jag har länge funderat på hur jag ska kunna använda dem. Jag tycker att kombinationen av komplexa och intrikata mönster på mina enkla former som jag arbetat med en längre tid ger dem en helt ny dimension”.

Föremålen är antingen gjutna eller uppbyggda i former i olika porslins- och stengodsleror för att få fram olika nyanser i vitt, där blanka transparenta ytor står mot matta opaka. De precisa linjerna i det tesselerade mönstret förs sedan över på föremålen. När linjerna överförs i lera som är ett subtilt och rörligt material får de ett nytt uttryck.

Anna Rutz är född 1967 i Göteborg, bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad inom form på Hovedskous skulpturlinje, Göteborg samt Konstfack keramik och glas med Master of Fine Arts. Anna har varit medlem i Konsthantverkarna sedan 1996 och är representerad på Röhsska Museet.

Anna Rutz

Aktuellt

Stockholm Furniture Fair 4-8 februari 2009

Medlem i

Konsthantverkarna, Stockholm
Konsthantverkscentrum KHVC
KIF